بازدید کننده گرامی، لطفا نوشته های خود را برای انتشار در این تارنما به ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید  بفرستید

 

خردمند کین داستان بشنود به دانش گراید زدین بگسلد
فردوسی بزرگ
ایکاش همانطوریکه در هر شرایط به منشور حقوق بشر کوروش بزرگ افتخار و مباهات کرده و می کنیم ، کمی هم شهامت داشتیم که اعتراف کنیم ، دین زدگی ما چگونه دنیا را به کام خرافه فرو برده وچگونه ادیان دیگر را تحت تاثیر قصه سرائی های خود قرار داده و هم چنان به عنوان بزرگترین تهدید علیه آرامش و امنیت جهان عمل می کنیم .
این کتاب میتواند موجب خشم برخی ها را باعث شده و تنها درخواست نویسنده این است : از فحاشی خود داری کنید و هر جا که نوشته ای بر خلاف واقعیت دیدید ، آنرا به نویسنده گوشزد فرمائید .
اگر امروز ایرانیان در جامعه جهانی ، خاکستر نشینی را انتخاب کرده و تن به عقب مانده ترین حکومت جهان ، یعنی خلیفه گری اسلامی داده اند. اگر از ایرانیان به عنوان خرافاتی ترین مردم دنیا یاد می کنند ، بخاطر اعتیاد خانمان بر اندازشان به مذهب و دین بازیشان است . قصه خواری و خفت ، بردگی و بندگی اختیاری ایرانیان ریشه در هزاره ها دارد .
بدون شک ، هیچ عاملی بجز مذهب نمی توانست خون میلیارد ها انسان را ریخته و چون سدی در مقابل دانش و پیشرفت به ایستد .سئوال این است : ما ایرانیان در بروز این فاجعه چقدر سهم داریم ؟

ادامه مطلب

اگر تاریکی، سایه شومش را همچنان بر سر ملت گسترده است؛ اگر چهل سال پس رفته و بسوی مردگان روانیم؛ اگر شان انسان تا حد حیوان نزول کرده و از ابتدایی ترین حق و حقوق خود محروم گردیده است و همچون حیوانی انگاشته میشود که به تعالی و کمال رسد در "تسلیم " و "اطاعت" و در تعطیلی نیروی عقلانیت؛ اگر چنان خوار و ذلیل گشته ایم و تن بقواعد و مقررات پوچ ضد بشری شریعت اسلامی داده ایم؛ اگر نمیتوانیم بآزادی برگزینیم و بآزادی بزبان برانیم انچه را که دوست میداریم، بآزادی بپوشیم و بنوشیم آنچه را که میخواهیم؛ اگر فقر و بینوایی دامن بیش از هشتاد درصد مردم را فرا گرفته و فساد و فحشا تا زیرین ترین لایه ها رخنه کرده و تارپود جامعه را موریانه وار خورده و بسوی انحطاط و تباهی اخلاقی سوق میدهد؛ اگر چهل سال جدایی جنسیتها و تجاوز بحقوق زنان را پذیرفته ایم و هم اکنون، بسوی تیره بختی و سیه روزی بیشتری رهسپاریم، یک دلیل بیشتر وجود ندارد، با شتاب و اشتیاق و با رضای خاطر باستقبال حکومت دین رفتن، حکومتی که جلوه آن آیت الله ای بود برخاسته از نهاد دیرینه "فقاهت" آیت الله خمینی که بزودی به مرتبه "امام" ارتقا یافت و به "معصومین" و"مظلومین."پیوست.

اکابرها بسته شد، ﺩﺑﺴﺘﺎﻥها ، ﺩﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻥها و دانشکده ها و دانشگاها گشایش یافت.
ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺭﺍﯾﮕﺎﻥ ﻭ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ شد، ﻭﺭﺯﺵ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﻣﻄﺮﺡ شد، وﺩﺭاستادیوم ۱۰۰ هزارنفری ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﺎﺯﯼ ﻫﺎﯼ ﺁﺳﯿﺎﯾﯽ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ گردید،
برای اجراء عدالت اجتماعی و امنیت کشور ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﯼ و شهربانی و ارتش مدرن راه اندازی شد،
ﺭﺍﻩ ها و راه ﺁﻫﻦ و هواپیمایی ملی راه اندازی و ﻣﺮﺯﻫﺎ ایران ﻣﺸﺨﺺ گرﺩید،
بهداشت و بیمه همگانی ، ﺁﺯﺍﺩﯼ ﭘﻮﺷﺶ ، ﻓﺮﻭﺷﮕﺎﻩ ﻫﺎ ی ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺭﻭﺯﯼ ، ﺁﺯﺍﺩﯼ ﺩﯾﻦ و ﺭﻭﺣﺎﻧﯿﺎﻥ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ،
ﺣﻖ ﺭﺍﯼ ﺯﻧﻬﺎ و ﺯﻧﺎﻥ با حفظ مسولیتهای خانداری به کارهای اجتماعی وارد، ﻣﺪﯾﺮ ﻭ ﻭﺯﯾﺮ ﻭ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ شدند.
۱۰۴ ﺑﺎﺭ ﺑﺎ ﻋﺮﺍﻕ ﺟﻨﮓ شد ﻭ ﺑﺪﻟﯿﻞ ﻧﯿﺮﻭ ﻣﻨﺪﯼ ﺍﺭﺗﺶ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺣﺘﯽ ﻧﻤﯿﺪﺍﻧﺴﺘﻨﺪ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺑﺎ ﻋﺮﺍﻕ ﻣﯿﺠﻨﮕﻨﺪ .
ﺍﺯ ﺍﺧﺘﻼفات ظاهری ﺍﻣﺮﯾﮑﺎ ﻭ ﺷﻮﺭﻭﯼ و اروپا ، ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺳﻮﺩ ﺑﺮﺩه میشد ﻭ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺻﻨﻌﺖ ﺍﯾﺮﺍﻥ راه اندازی شد

۱-آنانکه مدیریت منابع آب نمیدانند، نماز باران میخوانند
۲-آنانکه اهل تلاش نیستند، دعا میکنند
۳-آنانکه هیچکاری را درست و اصولی انجام نمیدهند، به نذر و نیاز متوسل میشوند
۴-آنانکه عرضه ی گرفتن حقشان را از ستمگر زورگو ندارند، به خدا واگذارش میکنند
۵-آنانکه ضعیفند و به توانایی های خود ایمان ندارند، بخدا توکل میکنند
۶-آنانکه با رفتارهای احمقانه جان خود و اطرافیانشان را بخطر می اندازند، صدقه میدهند تا شاید بلا رفع شود
۷-آنانکه در این دنیا زنان را ستم میکنند و آنان را کنیز خود میپندارند، مشتاقانه به امید سکس با حوریان بهشتی نشسته اند

واقعیت آن است که رژیمی که در قعر فساد، انحطاط و تباهی فرو رفته و در آن بزودی به نیستی می پیوندد، رژیم دین است، رژیم مقدسات است، رژیمی ست که بر اساس "اخلاق" و آنچه اخلاقی ست بنیان گذاری شده است، بر اساس ارزشها و اصل و اصول دین اسلام. رژیم ولایت فقیه، رژیمی که بدست کسانی طراحی و معماری شده است که کمترین خطایی در رعایت مراسم "وضو"، "طهارت" و "غسل" و عبادت و نمازگزاری مرتکب نشوند،، چه شبها که چشم بر هم ننهند از ترس باریتعالی. اما، از هیچ خشونت و بیرحمی، هیچ تنبیه و مجازاتی روی بر نتابند. امام مقدس، امام خمینی هنوز بر مسند قدرت جلوس نیافته، کشتار سرداران نظام شاهنشاهی را که به انها امان داده بود به جوخه های اعدام سپرد و بدین ترتیب مهر تقدس را بر خشونت کوبید و از آن پس تنها رمز گشایش تمام مشکلات گردید، چنانکه گویی خشونت هرچه بیشتر و سختتر، تنبیه و مجازات هرچه شدیدتر، تکرار جرم و جنایت و تمایل با "اباحیگری" نا محتمل تر.
از آنزمان تا کنون چه سرها که به طناب شریعت آویخته نگردید، چه تازیانه هایی که بر گرده "گنهکاران،" از جمله می فروشان و باده گساران، فرود نیامد، چه کشتارها و قتل عام ها که بوقوع نپیوست. چه جوانها، چه روشنفکران و اندیشمندانی، دگر اندیشان و دگرباورانی که بدست وضودار متولیان دین، به خون کشانده نشدند.
حال باید پرسید جامعه ایکه در آن مردان دین و تقدس، نماد تقوا و پرهیزکاری و پاک زیستی، دست شان به خون و خشونت آلوده است، چگونه جامعه ایست؟ جامعه ایکه در آن هر آنچه که بد و زشت و نا پسند و نا رواست، از "تقدس" برخیزد چگونه جامعه ایست؟

کیهان لندن – دریای کاسپین (مازندران، خزر) یا به بیان درست‌تر، دریاچه کاسپین، بزرگترین دریاچه دنیا است که در شمال ایران واقع شده است. این دریاچه وسعتی برابر با ۳۷۱۰۰۰ کیلومتر دارد با طول ۱۲۰۰ کیلومتر و پهنای ۲۲۰ کیلومتر دارای خط ساحلی ۶۵۰۰ کیلومتری است که تنها ۷۰۰ کیلومتر آن در خاک ایران واقع گردیده است.
این دریاچه فاقد راه طبیعی به آب‌های آزاد بوده و تنها از طریق کانال ساخته شده توسط رود ولگا به دریای سیاه متصل است. اهمیت این دریاچه از منظر ژئوپولتیک و ژئواکونومیک است بطوری که آن را‌ هارتلند نوین (یعنی منطقه دارای اهمیت محوری) در دنیا خوانده‌اند. فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و ایجاد ۴ جمهوری نوین آذربایجان، ترکمنستان، قزاقستان و روسیه دلالت بر ضرورت ایجاد یک رژیم حقوقی جدید دارد، اما این رژیم حقوقی تا چه حد برای ایران ضروری بوده و تا کجا ایران ملزم به شرکت در جلسات و امضای کنوانسیونی در این خصوص است، مسئله‌ای است که باید مشخص گردد.

بازدید کننده گرامی، مطالبی که در این تارنما منتشر می شوند، در راستای آگاهی رسانی و باور و احترام به آزادی اندیشه و بازتاب آزاد آن است و لزوما بیانگر مواضع و دیدگاه های نهاد مردمی نیست و همواره نویسندگان پاسخگو خواهند بود.

 

سرزمینمان ایران

naghshe_rostam2.jpg

آرشیو سیمای نهاد مردمی

مبارزات مردمی

Image13.jpg

از فیس بوک نهاد دیدن کنید