هشتم مارس، روز جهانی زن، از راه می رسد و، همانگونه که در فلسفه ی پيدايش اين روز درج شده، در اين روز فرصتی برای همه ی کوشندگان راه آزادی و برابری زنان در سراسر دنيا فراهم می آيد تا در مورد مسایل  جاری و آينده ی کوشش های خود سخن بگويند.
    در اين ميان، من بيش از هر چيز به تأثير فرهنگ جوامع در مورد موقعيت اجتماعی زن می انديشم و، به عنوان یک زن برابری خواه، سال هاست به این باور رسیده و می توانم آن را به شکلی مستند اثبات کنم که: در طول تاریخ، و در قلمروی ارزش ها و دستورالعمل های موجود در فرهنگ های جهان، زنان همیشه بيش از مردان هدف تبعيض قرار گرفته و اين ملاحظات بر زندگی و بود و نبود و حقوق آنان اثری مهم و غیر قابل انکار داشته اند.در اينجا تنها به دو قلمرو اشاره می کنم: مذهب و انقلاب!

خانه آزادی(خانه آزادی که در سال ۱۹۴۱ میلادی در آمریکا تأسیس شد سازمانی غیردولتی است که رسالت خود را دفاع از آزادی بیان، آزادی‌های سیاسی وحقوق بشر اعلام داشته و هر ساله گزارشی را در مورد تحولات میزان آزادی‌ها در کشورهای جهان منتشر می‌کند) در گزارش سالانه خود، با بررسی وضعیت آزادی‌های سیاسی و مدنی و آزادی بیان در کشورهای جهان اعلام کرد ایران از میان  اشل هفت  مورد ارزیابی این سازمان  نمره پنج را کسب کرده است.
براساس این “اشل اندازه گیر”، نمره ۷ به بد‌ترین کشور و ۱ به بهترین کشور داده می شود. ظاهرا در سالهای اخیر وضعیت ایران بهتر شده و از سال دو هزاروپانزده تا کنون ایران از نمره ۶ به ۵ ارتقاء یافته است.

بخشنامه كشف حجاب جهت تصويب رضا شاه در تاريخ ۲۷آذر ۱۳۱۴ از طرف رئيس‌الوزرا به دربار فرستاده شد تا در اول دی ماه دستور العمل اجراي غير رسمي قانون كشف حجاب به تمام ولايات ايران ارسال گردد ،روزهفدهم دی ماه سال ۱۳۱۴ ،روز بزرگ و تاریخی اجرای فرمان کشف حجاب به دستور رضاشاه کبیرمی باشد که در این روز رضاشاه به همراه ملکه و دختران خود که برای نخستین بار چادر به سر نداشتند به دانشسرای دختران می‌روند و در آن گردهمایی سخنرانی می‌کنند

حتما شما هم ويدئو و عکس هایی را که از دریانوردان دستگیرشده ی آمریکایی بوسيله ی پاسداران دريایی حکومت اسلامی در همه جا منتشر شده دیده اید. من، در اين نوشتار، کاری به دلایل دستگیری و برخورد حکومت اسلامی مسلط بر سرزمین مان با دستگیر شدگان ندارم. هر آدم عاقل و بالغی می داند که وقتی کسی یا کسانی بدون ویزا و اجازه از خط مرزی کشوری بگذرند، دستگیر می شوند، به خصوص اگر که صاحب قایق نظامی و اسلحه هم باشند؛ و در هر کشوری، حتی متمدن ترین شان، وقتی دستگیر شدند، بازجویی می شوند و دستگير کنندگان اگر این گذشتن از مرز را عملی عمدی یا با سوء نیت تشخیص ندادند طرف ها را آزاد می کنند.

در ایران پس ازشورش سال ۱۳۵۷ به تناسب ايدئولوژي اي كه حاكميت جديد ، مبتني بر آن بود ،تمامی تلاشهای پیشین برای اصلاحات در وضعيت زنان که درزمان رضا شاه کبیر آغاز و در زمان محمدرضاشاه سرعت گرفته بود و در صدد متحول نمودن وضعیت زنان ایران بود متوقف شده و ما ،در این مورد همانند  بسياری از موارد دیگر دچار پسرفت شدیم.نقش اجتماعی زنان تضعیف و سعی بر ان شد که از تمام پتانسیل ها برای محدود کردن و به اسارت دراوردن زنان استفاده شود.

بازدید کننده گرامی، مطالبی که در این تارنما منتشر می شوند ، در راستای آگاهی رسانی و باور و احترام به آزادی اندیشه و بازتاب آزاد آن است و لزوما بیانگر دیدگاه های نهاد مردمی نیست و همواره نویسندگان پاسخگو خواهند بود. برای پیشگیری از اشاعه واژه های غلط که امروزه در اینترنت متداول شده است خواهشمندیم اگر با املای نادرست واژه ای در این مطلب روبرو می شوید آنرا به ایمیل نهاد مردمی اعلام فرمائید.

 

سرزمینمان ایران

original_2585.jpg

آرشیو سیمای نهاد مردمی

مبارزات مردمی

Image5.jpg

از فیس بوک نهاد دیدن کنید