*اعتراضات آبان ماه  فصل تازه و درخشانی درمبارزات آزادیخواهانۀ مردمِ ایران است و آنرا از تمام خیزش های پیشین  ممتاز و متمایز می سازد.

*کسانی که ماهیّت شبه فاشیستی رژیم اسلامی را ندیده می گیرند و آنرا با رژیم های سابقِ لهستان و چکسلواکی مقایسه می کنند،مردم بی دفاع را طعمۀ اشرار وُ ازاذل وُ اوباش  می سازند.

مردمِ گرسنه و بی پناهی که بادست های خالی  توسطِ نیروهای سرکوبگررژیم  به خاک وخون  می افتند،بایدمطمئن شوندکه ازحمایت های سیاسی،مالی و تدارکاتی برخوردار خواهند بود.

***

6آذرماه1398/ 27نوامبر2019

هنوز در شوکِ سرکوب خونین تظاهرات مردم  هستم که همسرم  ویدئویِ مرغ سحر را  می گذارد  و مرا هم به دیدن و شنیدنِ آن  دعوت می کند:

 راستی وُ مهر وُ محبّت   فسانه شد

قول وُ شرافت همگی از میانه شد

از پیِ دزدی، وطن وُ دین بهانه شد

 صدای سوختۀ قمر به اینجا که رسید،چشم هایم«آب»ی شد و چیزی درمن شکست چنانکه ازاتاق بیرون زدم و… 

هم‌میهنانِ مهربان و دلاورِ من،
خیزشِ دلاورانه، میهنی و حق‌طلبانه‌یِ شما در دی‌ماه ۹۶، در قعرِ زمستانِ چهل‌ساله‌یِ جهالت و فلاکتِ تحمیلیِ آن، سرفصلِ نوینی بود در تاریخِ معاصرِ ایران. نویدی که پایانِ شبِ سیه نزدیک است و سرزمینِ ما آبستنِ بهاری نو در عمرِ پُر فراز و نشیبش. با خیزشی که به نمادین‌ترین شکلی از گوهرشادِ مشهد آغازشد، تمامِ چارچوب‌هایِ تحلیلیِ استخوان‌پوکیده در هم‌ شکسته‌ شدند و چارچوبی نوین جایگزینِ تحلیل‌هایِ عقیم شد. دی‌ماه ۹۶ می‌رفت تا در تندبادی از خواستِ برحقِّ شما، طومارِ نظریه‌پردازانِ شکست و وکلایِ اهریمن را در هم‌ بپیچد.
کمتر از دو سال پس از آن خیزشِ ملی، تهی‌دستانی که همه‌چیزشان را ربوده‌اند، گام‌به‌گام با زنان و جوانان، از کلان‌شهر و شهر و شهرستان به پا خاستند تا حماسه‌ای نو بیآفرینند. تهرانی به یاریِ شهرستانی رفت، کُرد به کمکِ آذری، خوزستانی به مَدَدِ شیرازی و گیلانی... و بار دیگر در تاریخِ میهن، در سرزمینِ سیاه‌جامگان و خرّمدینان، بهزادان و بابکان، ایران در خیزشی سراسری، در ایستادگی‌اش در برابرِ دشمن، با قیامِ خود دوباره ملّی شد، از کران تا کران، از کردستان تا خراسان، از شمال تا جنوب. ترسان و لرزان‌تر از همیشه، ضحّاکِ زمانه مرگِ خود را در افق می‌بیند. بیتِ فساد در حالِ فروپاشی است. میرغضب‌هایش وحشت‌زده‌اند، دزدانش سراسیمه. گرفتار در شن‌هایِ روان، منزوی در جهان، منفور در ایران، تبهکاران، بیمناک‌تر از همیشه‌اند. هیبتِ کاذبِ نظامی که همه‌چیزش را از دروغ ساخته‌ بود‌، در کمتر از دو سال، لُخت و نمایان شد، طالِحی فاسِق و عُریان. دروغی که به نام مستضعفان از ایمانِ مردم پیراهنِ عثمان دوخت و کشوری را غصب‌ کرد تا برای بقایِ خود، مستضعفان را به رگبار ببندد. آبانِ ۹۸ ناقوسِ مرگِ تبهکاران را چنان به صدا در آورده که طنینِ آن کماکان در چهارگوشه‌یِ جهان به گوش‌ می‌رسد. طنینی که بیش‌از‌پیش در اذهانِ سیاستمداران با این پرسش همراه شده که چگونه می‌توان برای سقوطِ اجتناب‌ناپذیرِ جمهوریِ اسلامی آماده‌ شد؟

به وجود آوردن یک انقلاب که متکی به ایجاد جنبش سراسری و مردمی است به طور علمی درقالب مداری تعریف میشود که پتانسیل های ملی را به عنوان منبع قدرت با تکیه بر عوامل موثربراندازی (آلترناتیو یا هدف جایگزین) بتواند به جریان درآورد. در دوره کنونی ویژگی ها و امتیازات یک آلترناتیو بی اغراق متکی به جریان های رسانه ای است. استمرار در پویش و تداوم اهداف یک آلترناتیو بارز در جریان های رسانه ای بی شک جنبش مردمی و انقلاب را در پی خواهد داشت. اما پیش از آن بایستی بر ویژگی های یک آلترناتیو بارز آگاه بود، آن را شناخت و آن ها را به صورت همزمان فعال نمود.
ویژگی های یک آلترناتیو موثر و کارا در جریان یک براندازی
برای موفقیت این آلترناتیو تمامی ویژگی ها به صورت یک مولتی سوییچ بایستی به صورت همزمان و توامان اعمال گردند.
عدم فعال ماندن حتی یک سوئیچ مانع از برقراری مدار می گردد.
راه حل با در کنار هم قرار گرفتن سوئیچ های دارای ویژگی های یگانه یا در مدار قرار گرفتن یک مولتی سوئیچ خواهد بود.

یکبار دیگر خروش حق طلبانه ی صدها هزار تن از مردمان هوشیار و شجاعِ سرزمین مان، باورمندان به حقوق بشر جهان را به تحسین واداشته است.

می گویم مردمان هوشیار و شجاع، زیرا در جوامع دیکتاتوری فقط بخش کوچکی از مردمان هوشیار و شجاع هستند، بخش بزرگتر به دلایل شناخته شده ای به مرور از هوشیاری و شجاعت تهی می شوند.

این دلایل از جاه طلبی، خودپرستی، منفعت طلبی و سودجویی گرفته تا فقر و بدبختی و ناآگاهی جوامع زیادی را در طول تاریخ گرفتار عقب ماندگی کرده، و حتی گاه نام سرزمین هایی را از نقشه ی جهان پاک کرده است.

در واقع می شود گفت تنها سرزمین هایی توانسته اند از بحران های ویرانگر و نابود کننده بگذرند و زنده بمانند که قهرمانانی از خود گذشته داشته اند، قهرمانانی با نام و بی نام که با هوشیاری و شجاعت درست در لحظه های حساس سرزمین شان به پا خاسته و با حق طلبی یاد گمشده ی آزادی را زنده کرده اند. یادی که بازتاب اش چون معجزه ای عظیم بیدادگران را هراسان، خواب آلودگان را بیدار، دردمندان و رنج دیدگان را هوشیار، و عاشقان را به حرکت در می آورد و سرزمینی را که در لبه ی سقوط قرار دارد، دوباره در ریل های زنده بودن و به فردا اندیشیدن می اندازد.

سخنانِ اخیرت در پاسخ به فریادهای دادخواهانه‌ی مردمی که تبهکاری‌های فرقه‌ات کارد را به استخوان‌شان رسانده، بزدلانه‌‌تر از آن است که نیازی به پاسخی تحلیلی و نکته‌به‌نکته داشته‌باشد. که یاوه‌هایت لرزان‌تر و پایه‌های بیتِ شومَت سُست‌تر از آنند، که نیازی به طولانی‌کردن سخن داشته‌ باشد.

منی که مهرِ ایران را از پدر و از مادرم آموخته‌ام، روی سخنِ کوتاهم امروز با تو و تتمه‌ی فرقه‌ی نابکارِ توست. پس بدان!

بدان که آنچه بر ایران و ایرانی در این چهل‌ساله‌ی شوم رفته، تماماً و مطلقاً از نیرنگت سرچشمه‌ می‌گیرد، که ریا و حیله و خدعه، نه از فرهنگِ دانایی و توانایی سخنورانِ نامی ایرانی، که از ارکانِ جهلِ تو نشأت‌ گرفته.

بدان که دادِ همسایگانِ ما، نه از مهرِ ایرانی، که مطلقاً از پلیدی فرقه‌ای برخاسته که از دروغ، نظریه و نظام و نظمی دروغین ساخته. فرقه‌ای که قانونِ اساسی‌اش هم در کانونِ دروغ ریخته‌ شده.

بدان که ویران‌شهری که کران تا کرانِ فلاتِ ایران را در این چهل‌ساله‌یِ شوم همچون جذامی در نوردیده، نه از فرهنگِ والای ایرانی، که مطلقاً معلولِ بدعتی است که دجّالی از سِنخِ خبیثت در اخلاق و در ایمان آورده، که عللِ مشابه همواره در درازایِ تاریخ، آبستنِ معلول‌های مشابهند. اگر فروپاشی‌ در ایمان و در دینِ مردم بوده، مسوولیتِ آن مستقیماً متوجه تو و نظامِ تو است.

رهبر جمهوری اسلامی، روز گذشته به بهانه "درس خارج" درباره شورش مردم علیه سهمیه بندی بنزین سخنرانی کرد. او بصورت مشروط پذیرفت که طرح سهمیه بندی را سران قوا تهیه و او تائید کرده است، اما نگفت که خود او به شهادت فیلمی که از سخنرانی او برای کارگزاران دولتی وجود دارد و ما نیز آن را روز گذشته منتشر کردیم، دستور تهیه آن را داده بود. او دراین سخنرانی گفت که کارشناس سهمیه بندی نیست. مسئله اساسی همین است که ایشان کارشناس بسیاری از مسائلی که درباره آنها اظهار نظر می کند نیست، اما دستور و فرمان آن را میدهد و برای کل کشور دردسر تولید می کند. برای مثال درباره افزایش جمعیت و یا ممنوع بودن مذاکره با امریکا و یا تشکیل دولت جوان در آینده نزدیک و یا کودتا علیه نتیجه انتخابات 88 و ابقای احمدی نژاد برای 4 سال فاجعه بار دیگر و دهها ودهها نمونه دیگر.

بازدید کننده گرامی، نوشته های هم میهنان که در این تارنما منتشر می شوند، در راستای آگاهی رسانی و باور و احترام به آزادی اندیشه و بازتاب آزاد آن است و بیانگر مواضع و دیدگاه های نهاد مردمی نیست و همواره نویسندگان پاسخگوی نظرات خود خواهند بود.

 

سرزمینمان ایران

iran1.jpg

آرشیو سیمای نهاد مردمی

مبارزات مردمی

Image11.jpg

از فیس بوک نهاد دیدن کنید